สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ จัดงาน “สงกรานต์น้ำหยด” สนองนโยบายรัฐประหยัดน้ำ
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสื่อมวลชนผู้อาวุโสสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรอย่างพร้อมเพรียง

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย โดย นายดลมนัส กาเจ นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตลอดจนอดีตนายกสมาคมฯ คณะที่ปรึกษา และเหล่าสมาชิกมากันพร้อมเพรียง ณ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ร่วมรดน้ำสงกรานต์ น้ำหยด
จากซ้ายไปขวา…ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี, ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดี และ อาจารย์พีระพงศ์ สาคริก ผู้บริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร ฯ ม.รังสิต มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย
สงกรานต์น้ำหยด
ดูกันให้ชัดๆ ว่าน้ำหยดอย่างไร
สงกรานต์ น้หยดำ
เหล่าผู้อาวุโสสื่อมวลชนเกษตรฯ
รดน้ำขอพร รักษาการอธิการบดี
ประชาสัมพันธ์ ม.เกษตรฯ มาร่วมรดน้ำขอพรด้วย

การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ทั้งผู้ให้การสนับสนุนอาหารเครื่องดื่ม และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน นอกจากจะได้รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสแล้ว ยังประทับใจกับรูปแบบของการจัดงานปีนี้ ที่เรียกว่า “สงกรานต์น้ำหยด” ด้วยการออกแบบรดน้ำจากจุดเดียวและให้น้ำไหลไปตามท่อ เมื่อถึงผู้อาวุโสคนใด น้ำก็จะไหลหยดลงมา เหมือนระบบการให้น้ำในพืช ซึ่งวิธีการนี้เป็นแนวคิดการประหยัดน้ำ ตามนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

รักษาการอธิการดี อวยพรสงกรานต์
รักษาการแทนอธิการบดี อวยพรสงกรานต์
มอบต้นมะนาวแก่ รักษาการแทนรองอธิการบดี
มอบต้นมะนาวแก่ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฟอร์ด มอบกระเช้าสื่อเกษตรฯ
ตัวแทนฟอร์ด เรนเจอร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดี
ผู้บริหารคิงฟรุทส์ มาร่วมงานด้วย
ผู้บริหารคิงฟรุทส์ มาร่วมงานด้วย
ร่วมงานสงกรานต์ น้ำหยด
มาร่วมแสดงความยินดี
สงกรานต์น้ำหยด
ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ในนามสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ให้การสนับสนุนทุกฝ่าย โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม เช่น เจียไต๋ นำเมล่อนมาร่วม ตลาดไทนำข้าวเหนียวมะม่วง คิงฟรุท์ นำกล้วยหอม ซีพีออล์ นำข้าวมันไก่ และกาแฟมวลชน คุณพัชนี ตุษยะเดช ไร่พัชชา นำแกงมัสมั่นหม้อใหญ่ คุณศุภชัย แสงดี สวนเพชรเกษตร นำต้นมะนาวมาให้ ฯลฯ รวมทั้งสมาชิกสมาคมฯ ที่มากันด้วยใจ ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วง…เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และรักสามัคคี…เพื่อประเพณีสงกรานต์สืบไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated