ลุงพร สอนอาชีพ ได้พบกับปราชญ์ปลานิล แห่งกาญจนบุรี นั่นคือ (อดีต)กำนันเทียมศักดิ์ สง่ากชกร ซึ่งเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิบหลายร้อยกระช­ังริมน้ำแม่กลอง (ฟาร์มใหญ่สุดของประเทศก็ว่าได้) เขามีเทคนิคการเลี้ยงที่น่าใจมาก ทำอย่างไรให้ได้คุณภาพส่งออก พร้อมข้อคิดต่างๆมากมาย และที่นำเสนอนี้เป็นเรื่องการจับปลาและการ­ตลาด ลองติดตามกันดู…

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated