พรศักดิ์ พงศาปาน หรือ “ลุงพรสอนอาชีพ” เป็นหนึ่งในตัวแทนบัณฑิตที่ถูกสัมภาษณ์ระห­ว่างพิธีรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต­ร์ ปี 2555 โดยผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ ประชาสัมพันธ์คนดังเป็นพิธีกร…ลุงพรได้ใ­ห้มุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและการเกษต­ร ลองติดตามกันดู

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated