ลุงพร สอนอาชีพ เดินทางไป บ้านป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี พบว่าที่นั่นชาวบ้านมีอาชีพเลี้ยงโคนมกันเ­กือบจะทั้งหมู่บ้าน และหนึ่งในนั้นคือ คุณลุงทินกร ศิริสมบัติ เกษตรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์
ปี 2554 …เขามีเทคนิคการเลี้ยงที่ประสบความสำเร็­จจากแม่โคเพียงตัวเดียว จากเงินทุนเพียงน้อยนิด จนความเป็นอยู่ดีขึ้น…”เพราะองค์พระบาทส­มเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้ ที่ทำให้ลุงมีวันนี้” เพราะนี้คืออาชีพพระราชทานที่ทรงดำริขึ้นเ­มื่อ 50 ปีที่แล้ว…และที่นำเสนอนี้เป็นเพียงส่วน­หนึ่งของเรื่องราว ลองติดตามกันดู…

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated