เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายเจเรมี สวิงเกอร์ ประธานและเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดของไรซ์ เทรดเดอร์ ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดการแข่งขันข้าวในปีนี้ กล่าวว่า มีตัวอย่างข้าว 25 สายพันธุ์จาก 15 ประเทศ ที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้ เช่น กัมพูชา ไทย เวียดนาม อินเดีย พม่า และสหรัฐ โดยข้าวจากกัมพูชาและไทย ได้รับรางวัลข้าวดีที่สุดในปีนี้ ภายใต้หลักการตัดสินที่ดูจากลักษณะและรสชาดของข้าว

ด้านนายสก พุททาวุด ประธานสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ข้าวหอมของกัมพูชาชนะรางวัลนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งหลักชัยที่สำคัญของอุตสาหกรรมข้าวกัมพูชา อีกทั้งรางวัลนี้ ยังสะท้อนถึงคุณภาพระดับสูงของข้าวกัมพูชา ที่จะเป็นที่รู้จักในระดับโลกมากขึ้น

ประธานสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา กล่าวว่าด้วยว่า ในระยะ 10 เดือนแรกของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวสารไปจำหน่ายในตลาดโลกจำนวน 304,788  ตัน ทำรายได้ประมาณ 180 ล้านดอลลาร์

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการส่งออกข้าวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ข้าวกล้องหอมมะลิของไทยชนะรางวัลนี้ ไทยคือผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก และคุณภาพของข้าวของไทย ก็เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จนถึงปีนี้ ไทยส่งออกข้าวสารไปจำหน่ายในตลาดโลกแล้วประมาณ 8 ล้านตัน และคาดว่าจะส่งออกได้ถึง 10.5 ล้านตันตลอดทั้งปีนี้

แหล่งที่มาของข้อมูล : “ไทย กัมพูชา ครองแชมป์ข้าวดีที่สุดในโลกปีนี้.”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/business/business/20141121/618940/

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated