วันศุกร์, พฤศจิกายน 27, 2020
แท็ก Dr. Yungchen Wu

แท็ก: Dr. Yungchen Wu

นายกสภา มก. ขับเคลื่อนงานวิจัย คณะเกษตรและอาหาร เน้นต่อยอดเชิงพาณิชย์

นายกสภา มก. ขับเคลื่อนงานวิจัย คณะเกษตรและอาหาร เน้น “ต่อยอดเชิงพาณิชย์”

จากการประชุม "Agriculture and Food Deans Meeting” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม...

ข่าวที่น่าสนใจ