วันอังคาร, สิงหาคม 9, 2022
แท็ก ให้น้ำตามความต้องการของพืช

แท็ก: ให้น้ำตามความต้องการของพืช

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับสภาพฟ้าฝนที่ไม่แน่นอน

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะ 4 วิธีใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ รับมือฟ้าฝนไม่เป็นใจ

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะสถานการณ์ฟ้าฝนไม่แน่นอน เกษตรกรควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ปรับตัวรับมือสถานการณ์ ใช้น้ำอย่างประหยัด ลดสูญเสีย ให้น้ำตามความต้องการของพืช และการจัดการความชื้นที่เหมาะสมในแปลงเพาะปลูกพืช นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร...

ข่าวที่น่าสนใจ