วันศุกร์, กันยายน 18, 2020
แท็ก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

แท็ก: โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ตามไปดู นิทรรศการยุวเกษตรกร ความสำเร็จที่ต้องบอกต่อของ 4-H CLUB

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนางานยุวเกษตรกร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสายเลือดใหม่ของเกษตรกรไทยให้สามารถสืบทอดอาชีพทางการเกษตร โดยในปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดงาน ‘ชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562’ เพื่อเปิดโอกาสให้ยุวเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กลายเป็นกิจกรรมนิทรรศการความรู้จากผลสำเร็จของการดำเนินงานยุวเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ที่พบเห็น ความสำเร็จของยุวเกษตรกรไทย...

ข่าวที่น่าสนใจ