วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
แท็ก โซล่าเซลล์ลอยน้ำ

แท็ก: โซล่าเซลล์ลอยน้ำ

สวนเกษตร อ.สมาน 50 ไร่ ขุดเป็นสระน้ำ 3 ส่วน จะสร้างโซล่าเซลล์ลอยน้ำฉบับเกษตรกรไทย

สวนเกษตร อ.สมาน 50 ไร่ ขุดเป็นสระน้ำ 3 ส่วน จะสร้างโซล่าเซลล์ลอยน้ำฉบับเกษตรกรไทย

เรื่องน้ำเป็นเรื่องใหญ่เป็นหัวใจของการเกษตร ดังเช่นสวนเกษตรของอาจารย์สมาน รักษาพราหมณ์ ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตราต่างๆ เช่น ตราสนฉัตร ตราสมอบก...
อ.ส.ค. หนุนนโยบายประหยัดพลังงานนำร่องติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำแห่งแรกในภาคใต้

อ.ส.ค. นำร่องติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำแห่งแรกในภาคใต้

อ.ส.ค.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายประหยัดพลังงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ(Solar Floating) ขนาด737 กิโลวัตต์ ณ สำนักงานอ.ส.ค.ภาคใต้(ปราณบุรี) พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา...

ข่าวที่น่าสนใจ