วันอาทิตย์, ธันวาคม 4, 2022
แท็ก โครงการ U2T

แท็ก: โครงการ U2T

ม.เกษตร โชว์ผลงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในพื้นที่โครงการ U2T ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

ม.เกษตร โชว์ผลงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลในพื้นที่โครงการ U2T ต.หัวป่า จ.สิงห์บุรี

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนากายภาพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธาน cluster...

อว.ไม่หวั่นโควิด – 19 รอบ 3 เดินหน้าโครงการ U2T ต่อ หลังเห็นผล จ้างงานถึง...

วันนี้ ( 20 เม.ย. 64) ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ศ.ดร.เอนก...

ข่าวที่น่าสนใจ