วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
แท็ก โครงการ “Agro Beyond Academy Award 2020”

แท็ก: โครงการ “Agro Beyond Academy Award 2020”

DIP แถลงความสำเร็จโครงการ “Agro Beyond Academy Award 2020”

ดร.ณัฐพล รังสิตพล (กลาง) อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช (คนแรกขวา) ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม...

ข่าวที่น่าสนใจ