วันเสาร์, ธันวาคม 5, 2020
แท็ก โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

แท็ก: โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

กระทรวงเกษตรฯประกาศ 2020 ปีแห่งเทคโนโลยีเกษตร (AgriTech2020) คิกออฟ 4 โครงการ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 เปิดเผยว่า ภายใต้นโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน...

ข่าวที่น่าสนใจ