วันเสาร์, กันยายน 30, 2023
แท็ก แปลงใหญ่ประจวบ

แท็ก: แปลงใหญ่ประจวบ

กระทรวงเกษตรฯ โชว์ผลสำเร็จโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

“เฉลิมชัย” โชว์ยกระดับแปลงใหญ่ จังหวัดประจวบฯ มุ่งเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด

กระทรวงเกษตรฯ โชว์ผลสำเร็จโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มุ่งเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรอำเภอหัวหิน ในด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งเป็นจุดสาธิตเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดที่สำคัญของจังหวัด

ข่าวที่น่าสนใจ