วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
แท็ก แปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซำตารมย์

แท็ก: แปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซำตารมย์

กรมส่งเสริมการเกษตร ยกแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซำตารมย์ ศรีสะเกษ ต้นแบบสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ขยายผลสู่ชุมชนอื่น

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า แปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซำตารมย์ หมู่ที่ 7 บ้านซำตารมย์...

ข่าวที่น่าสนใจ