วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
แท็ก แปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2566

แท็ก: แปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2566

เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ 5 ประเภท ปลื้มรับรางวัล

เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ 5 ประเภท ปลื้มรับรางวัลจากกรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรแปลงใหญ่-วิสาหกิจชุมชน-ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร-ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับประเทศปี 2566 พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้และขยายผลความสำเร็จสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป หลังเข้ารับรางวัลชนะเลิศจากกรมส่งเสริมการเกษตร

ข่าวที่น่าสนใจ