วันจันทร์, มีนาคม 27, 2023
แท็ก แก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน

แท็ก: แก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน

ธ.ก.ส. ชูโมเดล D&MBA ลุยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน จังหวัดเชียงราย สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ธ.ก.ส. ชูโมเดล D&MBA แก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน จ.เชียงราย เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ธ.ก.ส. ลุยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน สร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกร ชูเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้าน ทุ่งต้อม จังหวัดเชียงราย...
ธ.ก.ส. ยกระดับสถาบันการเงินชุมชนในการบริหารจัดการเงิน และร่วมแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน พร้อมเติมทุนหนุนการสร้างงาน สร้างรายได้

ธ.ก.ส. หนุนสร้างความเข็มแข็งสถาบันการเงินชุมชนกว่า 243 แห่ง ชูชุมชนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เป็นต้นแบบ

ธ.ก.ส. หนุนสร้างความเข้มแข็งสถาบันการเงินชุมชนแบบครบวงจร ทั้งการฝาก-ถอนเงิน และการสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ ช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและลดปัญหาการพึ่งพาหนี้นอกระบบ พร้อมเป็นแกนหลักในการร่วมแก้ไขปัญหาหนี้สินอันเป็นภาระหนัก ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และให้คำปรึกษาด้านการแก้ไขหนี้สิน...

ข่าวที่น่าสนใจ