วันเสาร์, ธันวาคม 5, 2020
แท็ก แก้ปัญหาน้ำ

แท็ก: แก้ปัญหาน้ำ

กรมชลฯสร้างฝายพื้นที่ต้นน้ำ ฟื้นฟูป่า-บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

กรมชลฯ สร้างฝายต้นน้ำอีก 7 แห่งที่จ.ตาก…หวังช่วยชะลอน้ำ ฟื้นฟูป่า

กรมชลประทานสานต่อแนวพระราชดำริ สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นในพื้นที่ต้นน้ำ คืนความอุดมสมบูรณ์ฟื้นฟูป่า สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เดินหน้าบูรณการสร้างอีก 7 แห่งในพื้นที่จังหวัดตาก ดร.สมเกียรติ  ประจำวงษ์  รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาใช้แก้ปัญหาน้ำให้มากที่สุดตามนโยบายของ...
บูรณาการจัดการน้ำ "ลุ่มแม่น้ำยม" ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา”

บูรณาการจัดการน้ำ “ลุ่มแม่น้ำยม” ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา”

ลุ่มน้ำยม เป็น 1 ใน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 23,618...

ข่าวที่น่าสนใจ