วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
แท็ก เผาหญ้า

แท็ก: เผาหญ้า

กรมส่งเสริมการเกษตร รณรงค์ลดการเผาพื้นที่เกษตรภาคกลาง ที่ชัยนาท

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่...

ข่าวที่น่าสนใจ