วันศุกร์, กันยายน 18, 2020
แท็ก เปิดตัวข้าวพันธุ์ใหม่เฉลิมพระเกียรติฯ

แท็ก: เปิดตัวข้าวพันธุ์ใหม่เฉลิมพระเกียรติฯ

สัมภาษณ์พิเศษ อธิบดีกรมการข้าว “เปิดตัวข้าวพันธุ์ใหม่เฉลิมพระเกียรติฯ”

สัมภาษณ์พิเศษ อธิบดีกรมการข้าว “เปิดตัวข้าวพันธุ์ใหม่เฉลิมพระเกียรติฯ

หมายเหตุ-เกษตรก้าวไกล : เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรมการข้าว โดย นายประสงค์ ประไพตระกูล...

ข่าวที่น่าสนใจ