วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
แท็ก เชียงใหม่

แท็ก: เชียงใหม่

“ธรรมนัส” ลั่นฆ้อง 3 ครั้ง ส่งสัญญาณไม่เผาทั่วประเทศ

“ธรรมนัส” ลั่นฆ้องไม่เผาทั่วประเทศ ย้ำชัด “ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม”

กระทรวงเกษตรฯ ปูพรมพร้อมกัน 56 จังหวัดทั่วประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเผา ร่วม Kick Off...
โครงการเกษตรวิชญาเชียงใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตร ลุย 3 ภารกิจ พัฒนาเกษตรกร โครงการเกษตรวิชญาเชียงใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตร น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางพัฒนาเกษตรกรโครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่ เน้นถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ใช้ชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมี และพัฒนาแปลงสาธิต เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้การผลิตพืชบนพื้นที่สูง
กรมส่งเสริมการเกษตร ชูสวนส้มปลอดภัยเชียงใหม่ต้นแบบเชื่อม

กสก.ชูสวนส้มปลอดภัยเชียงใหม่ต้นแบบเชื่อมโยงเศรษฐกิจ BCG Model

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ได้สั่งการให้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม เข้าไปทำการวิจัย...

เกษตรร่วมสนองพระราชดำริ โครงการเกษตรวิชญา พัฒนาอาชีพเกษตร และปลูกพืชแบบอินทรีย์ให้เกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร ยึดแนวทางศูนย์เรียนรู้เกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เน้นชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมส่งเสริมเกษตรกรลดใช้สารเคมีในการปลูกพืช...

กรมส่งเสริมการเกษตร พาเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับประเทศ เจาะลึกความสำเร็จ ยกระดับแปลงใหญ่ฯกาแฟเทพเสด็จ คอฟฟี่

กรมส่งเสริมการเกษตร นำที่ปรึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ จำนวน 20...

เกษตรฯ โชว์ความสำเร็จ Young Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการชั้นนำ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer...
สองยักษ์จับมือ พัฒนาข้าวโพดข้าวเหนียว “อร่อยไม่ยอมหยุด” สู่ร้านสะดวกซื้อเป็นรายแรกของไทยvideo

สองยักษ์จับมือ พัฒนาข้าวโพด “สวีทไวโอเล็ท” สู่ร้านสะดวกซื้อเป็นรายแรกของไทย

เมล็ดพันธฺุ์ตราศรแดงและซันสวีท สองผู้นำการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ร่วมลงนาม MOU นำนวัตกรรมระดับสากลของรถเกี่ยวข้าวโพดสู่เกษตรกรไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว และร่วมผนึกกำลังในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวและพืชผักอื่นๆ โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางตลาดใหม่ๆ ด้วยการแปรรูปข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์สวีทไวโอเล็ทพร้อมรับประทานสู่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ 29...

ข่าวที่น่าสนใจ