วันอังคาร, มิถุนายน 28, 2022
แท็ก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วย ทับเสลา–ห้วยระบำ

แท็ก: เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วย ทับเสลา–ห้วยระบำ

ทีมนักวิจัย คณะวนศาสตร์ ม. เกษตร พัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า “ห้วยทับเสลา – ห้วยระบำ” จ.อุทัยธานี นำเสนอในโซนนวัตกรรม มก. งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

พัฒนาต้นแบบท่องเที่ยวสัตว์ป่า..ทีมนักวิจัย คณะวนศาสตร์ ม.เกษตร พร้อมโชว์ในงานเกษตรแฟร์ 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม...

ข่าวที่น่าสนใจ