วันศุกร์, ตุลาคม 7, 2022
แท็ก อุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ

แท็ก: อุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ

สทนช.ติดตามความก้าวหน้าและวางแผนสำรองน้ำต้นทุนในฤดูฝน รับมือภัยแล้งเกาะภูเก็ต

สทนช.ติดตามความก้าวหน้าและวางแผนสำรองน้ำต้นทุน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่ “อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ” “โครงการวางท่อน้ำดิบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (คลองกะทะ) เพื่อสูบผันน้ำในฤดูฝนไปผลิตน้ำประปา...

ข่าวที่น่าสนใจ