วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
แท็ก สุนทร ปานแสงทอง

แท็ก: สุนทร ปานแสงทอง

เลขา ส.ป.ก. รับลูกนโยบาย รมช.กษ. “สุนทร” เร่งขับเคลื่อน ส.ป.ก. ปี 66 ให้อยู่ดีมีสุขบนแผ่นดินทองคำ

ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า จากที่...

รมช.กษ. “สุนทร” ชู 4 นโยบาย ขับเคลื่อนภารกิจ ส.ป.ก. ปี 66

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายสุนทร ปานแสงทอง...

ข่าวที่น่าสนใจ