วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
แท็ก สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสตูล

แท็ก: สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสตูล

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)

ประธานฯ สสท. เพิ่มพูนความรู้ หลักวิธีการสหกรณ์ แก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสตูล

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ...

ข่าวที่น่าสนใจ