วันเสาร์, ธันวาคม 5, 2020
แท็ก สัตว์แพทย์หญิงชนัดดา เครือประดับ

แท็ก: สัตว์แพทย์หญิงชนัดดา เครือประดับ

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เผยรายงานระดับโลกกับทางออก โรคพิษสุนัขบ้าพร้อมหนุนสวัสดิภาพสัตว์ป้องกันโรคสัตวสู่คน

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เผยทางออก โรคพิษสุนัขบ้า พร้อมหนุนสวัสดิภาพสัตว์

กรุงเทพฯ – องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection) เผยรายงานระดับโลกในเรื่องทางออกโรคพิษสุนัขบ้าในคนให้หมดไปภายในปี ค.ศ.2030...

ข่าวที่น่าสนใจ