วันจันทร์, สิงหาคม 15, 2022
แท็ก สสก.3จ.ระยอง

แท็ก: สสก.3จ.ระยอง

สสก. 3 จ.ระยอง ถ่ายทอดเทคโนโลยีดูแลพืชก่อนให้ผลผลิต ผ่านออนไลน์..เน้นใช้ปุ๋ยสูตรใหม่จากน้ำหมักมังคุด

สสก.3 จ.ระยอง เดินหน้าขยายผลแนวทางบริหารจัดการพืชให้ผลหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างถูกวิธี ผ่าน 2 แนวทาง เข้าถึงพื้นที่และระบบออนไลน์ เน้นดูแลบำรุงต้นพืชด้วยปุ๋ยสูตรใหม่จากน้ำหมักมังคุด ร่วมกับปุ๋ยคอกเก่าแก้ปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า...
สสก. 3 จ.ระยอง จัดเวทีเรียนรู้ระดับเขตแบบก้าวทันสถานการณ์ ยุค New Normal

สสก. 3 จ.ระยอง จัดเวทีเรียนรู้ระดับเขตแบบก้าวทันสถานการณ์ ยุค New Normal

สสก.3จ.ระยอง ปรับกลยุทธ์เสริมสร้างระบบงานส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ใช้ระบบออนไลน์ Zoom Meeting เชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC สู่ ศพก....

ข่าวที่น่าสนใจ