วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 25, 2020
แท็ก สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

แท็ก: สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหรณ์ เป็นประธานเปิดและรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

อธิบดีกรมตรวจบัญชีฯ เป็นประธานเปิดบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายโอภาส ทองยงค์...

ข่าวที่น่าสนใจ