วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
แท็ก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

แท็ก: ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

ศจช. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประกวด ศจช. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 66 มุ่งเชิดชูเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่น

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566...

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าพัฒนา จนท.จัดการศัตรูพืช ภายใต้โครงการแม่โขง-ล้านช้าง

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานผ่านการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นกระบวนการที่เกษตรกรในชุมชนร่วมกันดำเนินการจัดการศัตรูพืช ตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจศัตรูพืช รายงานสถานการณ์ศัตรูพืช...

ข่าวที่น่าสนใจ