วันอังคาร, มิถุนายน 28, 2022
แท็ก ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

แท็ก: ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยตำบลตรอกนองที่ขลุง ดีเด่นระดับเขต ปี 64 “วิเคราะห์ดิน จัดการปุ๋ย บริการครบ จบในที่เดียว”

เกษตรกรรวมกลุ่มตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตามแนวทาง วิเคราะห์ดิน จัดการปุ๋ย บริการครบ จบในที่เดียว คว้ารางวัลศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขตปี 64 เพี่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม...

มารู้จัก…ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เครือข่ายด้านดินและปุ๋ยเพื่อเกษตรกร

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้จัดทำ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เครือข่ายด้านดินและปุ๋ยของกรมส่งเสริมการเกษตรแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบ N P...
เกษตรฯ ขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทั่วประเทศ รณรงค์ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชู สโลแกน “ปกป้องอนาคต ลดการเผา ลดการชะล้าง ลดต้นทุน”

กระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทั่วประเทศ รณรงค์ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์…

(26 ธ.ค. 62) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน รณรงค์การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ วัสดุอินทรีย์ ปกป้องอนาคต ลดการเผา...

ข่าวที่น่าสนใจ