วันเสาร์, กรกฎาคม 20, 2024
แท็ก ศจช. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566

แท็ก: ศจช. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566

ศจช. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประกวด ศจช. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 66 มุ่งเชิดชูเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่น

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566...

ข่าวที่น่าสนใจ