วันเสาร์, ตุลาคม 19, 2019
แท็ก วันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก

แท็ก: วันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก

พด. จัดสัมมนาวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 60

พด.จัดสัมมนาวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 60

จากการที่กรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานผู้ประสานงานระดับชาติ (National Focal Agency) ของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention...

ข่าวที่น่าสนใจ