วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
แท็ก ลงนามบันทึกข้อตกลง

แท็ก: ลงนามบันทึกข้อตกลง

กรมหม่อนไหม…เดินหน้างานวิจัย หวังสร้างมูลค่าเพิ่มการผลิตเส้นไหม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม และรศ.ดร.ประเสริฐ...

ข่าวที่น่าสนใจ