วันศุกร์, ธันวาคม 4, 2020
แท็ก รุ่นสู่รุ่น

แท็ก: รุ่นสู่รุ่น

"คอนแทรคฟาร์ม" สร้างธุรกิจของครอบครัวและชีวิตที่มั่นคง ....จากรุ่นสู่รุ่น

“คอนแทรคฟาร์ม” สร้างธุรกิจของครอบครัวและชีวิตที่มั่นคง…จากรุ่นสู่รุ่น

"ดีใจ...ที่ได้ทำอาชีพรับจ้างเลี้ยงสุกร เราเคยเป็นเกษตรกรชาวไร่มาก่อน รู้ดีว่าสภาพดินฟ้าอากาศมีผลกระทบต่อผลผลิตและราคา แต่อาชีพเลี้ยงสุกร ไม่ต้องกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศ เป็นอาชีพที่มั่นคง สืบทอดไปให้กับรุ่นลูก รุ่นหลานได้" ป้าจำปา สังข์นาค...

ข่าวที่น่าสนใจ