วันเสาร์, กรกฎาคม 20, 2024
แท็ก รุกต่อยอด แอปฯ กระดานเศรษฐี

แท็ก: รุกต่อยอด แอปฯ กระดานเศรษฐี

สศก.รุกต่อยอด “แอปฯกระดานเศรษฐี” เกษตรแนวใหม่ สู่การเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมต่อยอดแอปพลิเคชั่น “กระดานเศรษฐี (RCMO)” พัฒนาข้อมูลครอบคลุมด้านดิน น้ำ การผลิตและการตลาด แนะเกษตรกร ใช้งานร่วมอีกหนึ่งแอปพลิเคชั่น...

ข่าวที่น่าสนใจ