วันจันทร์, เมษายน 15, 2024
แท็ก ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

แท็ก: ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ประธานฯ สสท. แถลงข่าวยื่นหนังสือ ขอให้ ยกเลิกหรือทบทวนระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ การพ้นตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์

ประธานฯ สสท. แถลงขอให้ยกเลิกหรือทบทวนระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ การพ้นตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์

(วันที่ 11 มกราคม 2566) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ...

ข่าวที่น่าสนใจ