วันจันทร์, ตุลาคม 19, 2020
แท็ก ระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ

แท็ก: ระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ

ต้นแบบแปลงผักยุคดิจิทัล "เกษตรอัจฉริยะ" เทคโนโลยีสร้างรายได้ - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ต้นแบบแปลงผักยุคดิจิทัล “เกษตรอัจฉริยะ” เทคโนโลยีสร้างรายได้-โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT ได้ สนับสนุนระบบ IoT เพื่อพัฒนาแปลงเกษตรอัจฉริยะให้กับ...

ข่าวที่น่าสนใจ