วันพฤหัส, เมษายน 2, 2020
แท็ก ระบบหมุนเวียนเลี้ยงสัตว์น้ำ

แท็ก: ระบบหมุนเวียนเลี้ยงสัตว์น้ำ

สภาเกษตรกรฯมองไกลท้าใช้ระบบหมุนเวียนเลี้ยงสัตว์น้ำ

สภาเกษตรกรฯ ท้าใช้ระบบหมุนเวียนเลี้ยงสัตว์น้ำ…เลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ

นายเดชา บรรลือเดช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ กล่าวถึงการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติที่คิดค้นและจดสิทธิบัตรเป็นนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้ง ว่า “การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ” เป็นระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดจะป้องกันโรคที่เกี่ยวกับกุ้งได้แทบทุกชนิด ซึ่งเริ่มต้นจากช่วงวิกฤติโรค EMS (Early Mortality...

ข่าวที่น่าสนใจ