วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
แท็ก รศ. ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์

แท็ก: รศ. ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์

กรมหม่อนไหม…เดินหน้างานวิจัย หวังสร้างมูลค่าเพิ่มการผลิตเส้นไหม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม และรศ.ดร.ประเสริฐ...

ข่าวที่น่าสนใจ