วันพุธ, กุมภาพันธ์ 21, 2024
แท็ก รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

แท็ก: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

กรมหม่อนไหม…เดินหน้างานวิจัย หวังสร้างมูลค่าเพิ่มการผลิตเส้นไหม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม และรศ.ดร.ประเสริฐ...

ข่าวที่น่าสนใจ