วันศุกร์, กรกฎาคม 10, 2020
แท็ก มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

แท็ก: มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ร่วมกับ ซีพีเอฟ ส่งเสริมสิทธิให้แรงงานเป็นปีที่ 2

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ร่วมกับ ซีพีเอฟ ส่งเสริมสิทธิให้แรงงานเป็นปีที่ 2

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Rights Promotion Network : LPN) และ บริษัท...

ข่าวที่น่าสนใจ