วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
แท็ก มาตรฐาน GAP

แท็ก: มาตรฐาน GAP

แปลงใหญ่ทุเรียนดงขี้เหล็ก

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยแปลงใหญ่ทุเรียนดงขี้เหล็ก มียอดขายทะลุ 1 ล้าน เหตุทำเกษตรประณีต และปลอดภัย

กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 8 ตำบลขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ทำเกษตรประณีตได้คุณภาพ...
แปลงใหญ่มังคุดตำบลกะเฉด

แปลงใหญ่มังคุดตำบลกะเฉด เมืองระยอง ต้นแบบสวนมาตรฐาน GAP 100%

กรมส่งเสริมการเกษตร ชูแปลงใหญ่มังคุดตำบลกะเฉด จังหวัดระยอง เป็นต้นแบบสวนมังคุด หลังเข้าสนับสนุน และชี้ให้เห็นการทำเกษตรปลอดภัย ลดต้นทุน...
หนุนชาวสวนทุเรียนใช้ภูมิปัญญา

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนชาวสวนทุเรียนใช้ภูมิปัญญา-เทคโนโลยีจัดการสวน จนคว้ามาตรฐาน GAP-GI

นายประหยัด ไชยสิงห์ เกษตรอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าว่า...
สศท.3 ชู ผลสำเร็จ ‘แปลงใหญ่ลูกอ๊อดบ้านหนองแต้’ ผ่านมาตรฐาน GAP สร้างกำไร 174,000 บาท/ปี/ราย

สศท.3 ชู ผลสำเร็จ “แปลงใหญ่ลูกอ๊อดบ้านหนองแต้” ผ่านมาตรฐาน GAP สร้างกำไร 174,000 บาท/ปี/ราย

นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี (สศท.3) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า...
กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP ให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยทั้งระบบvideo

กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP ให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยทั้งระบบ

ด้วยสถานการณ์การผลิตพืชอาหารทางการเกษตรเริ่มให้ความสำคัญไปที่การผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออกเพราะปัจจุบันข้อจำกัดทางด้านการค้าระหว่างประเทศในการส่งผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่าย มีข้อบังคับว่าด้วยสินค้าทางการเกษตรต้องผ่านมาตรฐานการรับรองที่เป็นสากล ดังนั้น สินค้าทางการเกษตรจึงควรมีมาตรฐานการรับรองที่เป็นสากล เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร GAP (Good Agricultural Practice) หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเป็นแนวทางในการทำการเกษตร...
กรมส่งเสริมการเกษตรวางเป้าหนุนเกษตรกรผลิตตามระบบ GAP ให้ได้ 10,000 ราย ในปี 2564

กรมส่งเสริมการเกษตร วางเป้าหนุนเกษตรกรผลิตตามระบบ GAP ให้ได้ 10,000 ราย ในปี 2564

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทเป็นหน่วยที่ปรึกษา (Advisory Body) ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะ...

ฮือฮา “ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา” เนื้อแห้ง เนียนนุ่ม-หนุนจัดการคุณภาพสร้างรายได้ภาคใต้ตอนล่าง

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเกษตรกรจังหวัดยะลาพัฒนาทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP เน้นรวมกลุ่มแปลงใหญ่สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง พร้อมกำหนดแนวทางพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนทั้งระบบสร้างเสถียรภาพด้านราคาในภาคใต้ตอนล่าง ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์...
มกอช.ผ่าวิกฤติราคามังคุดภาคใต้ตกต่ำ เร่งเทรนเกษตรกรขายผลผลิตผ่าน“ดีจีทีฟาร์ม” ออนไลน์

มกอช.ผ่าวิกฤติราคามังคุดภาคใต้ตกต่ำ เร่งเทรนเกษตรกรขายผลผลิตผ่าน “ดีจีทีฟาร์ม” ออนไลน์

มกอช.ผ่าวิกฤติราคามังคุดภาคใต้ตกต่ำ เร่งลงพื้นที่เอบรมเกษตรกรมังคุดแปลงใหญ่เข้าสู่มาตรฐาน GAP หวังยกระดับคุณภาพผลผลิตสอดคล้องความต้องการของตลาด พร้อมเทรนการขายผลผลิตผ่าน DGTFarm.com มุ่งระบายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ ยกระดับเสถียรภาพราคามังคุดชาวใต้แบบยั่งยืน นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์...
ชาวนาเกลือทะเลเฮ มกอช.ผุดมาตรฐาน GAP ดันคุณภาพสู้เกลือนำเข้า จากอินเดีย

ชาวนาเกลือทะเลเฮ! มกอช.ผุดมาตรฐาน GAP ดันคุณภาพสู้เกลือนำเข้า จากอินเดีย

มกอช.เร่งกู้วิกฤติเกลือทะเลไทย หนุนเกษตรกรทำนาเกลือระบบGAP มุ่งยกระดับการผลิตได้มาตรฐาน คุณภาพระดับสากล หวังแก้ปัญหาราคาตกต่ำ -ลดนำเข้า เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารทั้งในและต่างประเทศในอนาคต  นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์...

ข่าวที่น่าสนใจ