วันพฤหัสบดี, เมษายน 18, 2024
แท็ก พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชนฉบับใหม่

แท็ก: พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชนฉบับใหม่

หนุนวิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคล (นายสำราญ สาราบรรณ์ )

เผย พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชนฉบับใหม่ สนับสนุนให้เป็นนิติบุคคลเพื่อความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศความพร้อมรับ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฉบับใหม่ หลังใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยสาระสำคัญเน้นสนับสนุนให้เป็นนิติบุคคล สามารถทำนิติกรรม เป็นเจ้าของทรัพย์สิน...

ข่าวที่น่าสนใจ