วันพุธ, มิถุนายน 29, 2022
แท็ก พัฒนาเศรษฐกิจรายตำบล

แท็ก: พัฒนาเศรษฐกิจรายตำบล

ม.เกษตร โชว์ผลงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในพื้นที่โครงการ U2T ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

ม.เกษตร โชว์ผลงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลในพื้นที่โครงการ U2T ต.หัวป่า จ.สิงห์บุรี

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนากายภาพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธาน cluster...

ข่าวที่น่าสนใจ