วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 9, 2023
แท็ก พัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชห่วย

แท็ก: พัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชห่วย

แม็คโคร ผนึกกำลัง กระทรวงพาณิชย์ ยกระดับศักยภาพร้านค้าโชห่วยไทยสู่ Smart โชห่วย

แม็คโคร ผนึกกำลัง กระทรวงพาณิชย์ ยกระดับศักยภาพร้านค้าโชห่วยไทยสู่ Smart โชห่วย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร...

ข่าวที่น่าสนใจ