วันเสาร์, ธันวาคม 3, 2022
แท็ก พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์

แท็ก: พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์

เสวนาบทบาท ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ในการพัฒนาสังคมไทย ฉลองครบ 50 ปี

เสวนาบทบาท ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ในการพัฒนาสังคมไทย ฉลองครบ 50 ปี

วันนี้ (1 กันยายน 2565) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดงานครบรอบการดำเนินงานปีที่ 50...
สมาชิก สสอค. ร่วมพิธีเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อเร็วๆนี้

สสอค. ใช้ระบบ Educument บริหารงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) จัดงานพิธีเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายกสมาคม สสอค. นายอุทัย ศรีเทพ...

ข่าวที่น่าสนใจ