วันอาทิตย์, ตุลาคม 17, 2021
แท็ก พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ

แท็ก: พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.8 ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน 5 มิ.ย. 2489

ประเทศไทย มีภูมิปัญญาอันเนื่องมาจากการปลูกข้าวและมีข้าวเป็นอาหารหลัก สืบมาเป็นเวลา ช้านาน ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552...

ข่าวที่น่าสนใจ