วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
แท็ก พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

แท็ก: พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

สารวัตรข้าว โชว์ตรวจสอบร้านขายเมล็ดพันธุ์ข้าว รวดเร็ว แม่นยำ มีประสิทธิภาพสูง

ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์...

ข่าวที่น่าสนใจ