วันจันทร์, กรกฎาคม 4, 2022
แท็ก ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา

แท็ก: ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา

Smart Farmer กับการเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0...เตรียมพร้อมกันหรือยัง?

Smart Farmer กับการเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0…พร้อมกันหรือยัง?

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ ดร.ภูมิศักดิ์  ราศรี...

ข่าวที่น่าสนใจ