วันอาทิตย์, ตุลาคม 17, 2021
แท็ก ผลิตภัณฑ์แม่บ้านเกษตรกร

แท็ก: ผลิตภัณฑ์แม่บ้านเกษตรกร

“ใช้ชีวิตพอเพียง ครอบครัวมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง สังคมแบ่งปัน” แนวทางของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ภาคตะวันออก ปี 64

จากความขัดสนเงินทุนประกอบอาชีพ พัฒนาสู่การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาแบบกลุ่ม ยึดแนวทาง สังคม ชุมชน และภูมิปัญญา มาผสมผสาน สร้างความอยู่ดี กินดี...

ข่าวที่น่าสนใจ