วันพฤหัส, มกราคม 28, 2021
แท็ก ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

แท็ก: ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

เอสที เฟอร์ทิลิตี้ ชูวลีเด็ด “เรารู้ใจพืช” ชวนทำธุรกิจขายปุ๋ยฝ่าวิกฤตโควิด-19

เอสที เฟอร์ทิลิตี้ ชูวลีเด็ด “เรารู้ใจพืช” ชวนทำธุรกิจขายปุ๋ยฝ่าวิกฤตโควิด-19

บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมี ยาวนานกว่า 15 ปี ปรับธุรกิจสู้โควิด-19...
พด.หนุนจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ ใช้หนี้ด้วยเศษวัสดุเหลือใช้จากไร่นา

พด.หนุนจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ ใช้หนี้ด้วยเศษวัสดุเหลือใช้จากไร่นา

ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งโครงการตามนโยบายธนาคารสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการการปฏิรูปภาคการเกษตรไทย โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ตลอดทั้งผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มและความต้องการสินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20...

ข่าวที่น่าสนใจ